Zapraszamy na naszą stronę

www.bursaostrowiec.pl


                           Ostrowiec Św. 21.01.2014r.

  

Informacja dla rodziców i opiekunów wychowanków Bursy Szkolnej

 

W związku z wprowadzeniem w Bursie Szkolnej elektronicznej  rejestracji wydawanych posiłków dla naszych wychowanków, od dnia 01.02.2014r. wprowadza się zmiany w płatności za wyżywienie i zakwaterowanie. Odpłatność będzie możliwa tylko przelewem. Od tego dnia nie będzie możliwości wpłat gotówkowych w  kasie Bursy.

Wartość opłat do uiszczenia za dany miesiąc będzie umieszczana na tablicy ogłoszeń w placówce i na naszej stronie internetowej. Wpłat należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca.

W miesiącu lutym 2014 r. należność za wyżywienie i zakwaterowanie dla wychowanków z gimnazjum wynosi 85.50 zł, natomiast dla wychowanków ze szkół ponadgimnazjalnych odpłatność wynosi 171.00 zł.

Należność za wyżywienie i zakwaterowanie należy uiścić przelewem na konto numer:

 41 8507 0004 2001 0052 9080 0006

  Z najlepszymi życzeniami na Nowy Rok
oraz wyrazami szacunku dyrektor Bursy Szkolnej
mgr inż. Ryszard Stefankiewicz

Wzór wypełnionego przelewu

Przelew do pobrania